Corona update 21 december

Jongerenwerk valt onder categorie "cruciaal beroep". Daarom werken wij ook in lockdowns. Per keer wordt overlegd met onze brancheorganisatie en de gemeente over wat precies de mogelijkheden zijn. Hieronder vind je de afspraken over de  huidige lockdown:


Jongeren hebben het zwaar. Bijna de helft van de jongeren heeft in 2021 ‘negatieve tot zeer negatieve gevolgen’ ondervonden van corona. Dit zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapportage. Jonge mensen missen de leuke dingen in het leven, zoals uitgaan en vrienden zien, ze ervaren stress. Juist hierom is het jongerenwerk van Caleidoz ontzettend belangrijk. En juist hierom zijn er extra Coronagelden gekomen vanuit de gemeente Zevenaar, die het belang van een uitbreiding van ons werk in deze pandemie ook zien. Dit betekent het volgende:

  • alle activiteiten tot 17 uur, gepland op de speciale activiteitenkalender, mogen doorgaan
  • we beperken de groepsgrootte tot een maximum van 10
  • er is genoeg ruimte en het team houdt zich aan alle richtlijnen
  • alle medewerkers van het jongerenwerk doen regelmatig een zelftest, sowieso voor geplande activiteiten.
  • er blijft, net als in de vorige lockdowns, ruimte voor jongeren om 1 op 1 met de jongerenwerker af te spreken

 

Naar het overzicht